ZEELANDCARE = SNEL - BETROUWBAAR -IN DE BUURT - OOK OOK VOOR PARTICULIEREN BESCHIKBAAR !

 
 


Regelgeving Zeelandcare Thuiszorg

 

Zeelandcare is de organisatie die bemiddelingsdiensten ten aanzien van de zorgaanvrager verricht. Zorgverlener heeft geen arbeidsrelatie met Zeelandcare. De relatie tussen zorgaanvrager en hulpverlener is zoals bedoeld in de Wettelijke Regeling Dienstverlening aan huis. 

De overeenkomst tussen zorgaanvrager en Zeelandcare is voor onbepaalde tijd en kan op ieder moment door de zorgaanvrager of door Zeelandcare worden stop gezet.

De overeenkomst eindigt ook in geval van wederzijds goedvinden, ontbinding van de rechter of overlijden van de zorgaanvrager.

Wanneer de zorgaanvrager er voor kiest om met de door Zeelandcare bemiddelde zorgverlener binnen een jaar na opzegging zelfstandig verder te gaan brengen wij voor onze inspanning een bedrag van €450- in rekening. Tevens mag de hulpverlener niet buitenom Zeelandcare worden ingezet zolang de overeenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd.

Zorgaanvrager ontvangt van Zeelandcare iedere maand een urenstaatje waarop de gewerkte uren moeten worden ingevuld en ondertekend. Zorgverlener zal aan het eind van iedere kalendermaand  de uren aan Zeelandcare doorgeven. Aan de hand hiervan ontvangt zorgaanvrager een factuur. Zeelandcare vraagt zorgaanvrager deze factuur binnen 7 dagen te voldoen. Alleen daadwerkelijk gewerkte uren worden gefactureerd. Over het factuurbedrag is geen BTW verschuldigd. 

Zeelandcare zal namens zorgaanvrager het verschuldigde loon overmaken aan de zorgverlener. Zeelandcare doet dit echter pas nadat de zorgaanvrager aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Als het verschuldigde bedrag niet binnen zeven dagen bij Zeelandcare is bijgeschreven dan ontvangt zorgaanvrager van Zeelandcare een betalingsherinnering. Wordt de herinnering niet binnen drie dagen betaald dan is Zeelandcare gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen. Na beëindiging van de overeenkomst behoud zorgaanvrager de betalingsplicht aan Zeelandcare.

In het aangegeven uurtarief is het uurloon van de zorgverlener, de vakantietoeslag, vakantierechten, het kort verzuim en de bemiddelingskosten opgenomen. 

Zorgaanvrager dient met de zorgverlener afspreken te maken over de werkzaamheden.

Zorgaanvrager dient er voor zorg te dragen dat voorzieningen worden getroffen zoals veilig klimaat en rookvrije omgeving.

Zorgverlener heeft recht op vier weken vakantie. De vakantie wordt opgenomen na en in overleg met zorgaanvrager.

Zorgaanvrager mag geen gevoelige informatie over zorgverlener aan derden verlenen, tenzij de wet hem hiertoe verplicht. Ook na beëindiging van de zorgverlening blijft dit verplicht 

De zorgverlener dient zijn of haar taken naar behoren uit te voeren.

Zorgverlener is verplicht de gewerkte uren op het urenstaatje in te vullen. Tevens dient de zorgverlener de uren aan het eind van iedere kalender maand aan Zeelandcare door te geven.

In geval van ziekte meld de zorgverlener zich minimaal 12 uur voor aanvang van de werktijd ziek bij de zorgaanvrager.

Zorgverlener dient twee weken van te voren aan te geven als deze van plan is te stoppen.

De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht over wat door de zorgaanvrager of diens familie ter kennis is gekomen en tegenover derden. Deze verplichting geldt ook als de hulpverlening in beëindigd.

Als er schade is ontstaan bij de zorgverlener door toedoen van de zorgaanvrager is Zeelandcare hier niet voor aansprakelijk.

Schade van de zorgverlener ontstaan tijdens het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de zorgvrager vallen ook niet onder de aansprakelijkheid van Zeelandcare.

Zorgaanvrager is wettelijk gezien zelf aansprakelijk voor ontstane schade aan het interieur of eigendommen.

Als zorgaanvrager bent u verplicht te zorgen voor goede voorzorgsmaatregelen zoals: een betrouwbaar huishoudtrapje, veilige schoonmaakmiddelen en opgeruimde werkomgeving

Als zorgverlener toch schade oploopt dan valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering van de zorgverlener zelf. 

Klachten dienen schriftelijk of telefonisch binnen twee weken aan ons kenbaar te worden gemaakt.

Zeelandcare is gerechtigd de zorgovereenkomst maandelijks te herzien.

Uw privacy wordt altijd gewaarborgd, dit betekent dat uw gegevens niet aan derden worden verstrekt.  


Beschikbaar in

Sluis

Terneuzen

Hulst

 

Middelburg

Vlissingen

Veere

 

 

Goes

Noord- Beveland

Reimerswaal

 

 

Kapelle

Tholen